GAJENjE JAGODE NA FOLIJI (SRB)

Jagoda je vrlo prilagodljiva voćna vrsta, koja se može uspešno gajiti na različitim staništima i u mediteranskoj i kontinentalnoj klimi. Pri izboru mesta za zasnivanje zasada važnije smernice trebalo bi naći u pristupačnosti lokacije (putna mreža, radna snaga i tržište), kao i obezbeđenosti i dostupnosti vode za navodnjavanje, što je uslov profitabilne proizvodnje. Sorte ranijeg sazrevanja trebalo bi gajiti na […]

Saznaj više

Pripreme za sadnju maline (SRB)

Malina se može saditi na različitom rastojanju zavisno od sistema uzgoja, bujnosti sorte i površine za sađenje. Samo pravilno razmeravanje parcele za sadnju maline mora da prethodi obeležavanju mesta za sadnju njenih sadnica. Ovaj posao može se obaviti na više načina. Na većim površinama, radi sigurnosti, taj posao trebalo bi poveriti geometru da pomoću specijalnih instrumenata, ili pomoću prizme razmeri […]

Saznaj više

Problemi erozije na vinogradarskim zemljištima (SRB)

Erozioni procesi mogu trajno ugroziti zemljište koje je namenjeno podizanju vinograda, tako da se pravovremeno moraju preduzeti mere protiv nje. One se realizuju pre podizanja, za vreme podizanja vinograda, kao i u toku njegove redovne eksploatacije i zavise direktno od njenih činilaca. Kako se vinogradi, pretežno, nalaze na strukturnim zemljištima, ona su više izložena vodenoj eroziji. Da bi se ona […]

Saznaj više

Sistemi navodnjavanja u zasadima kupine (SRB)

Godišnje potrebe za vodom kupine iznose 500-600 mm, a veći deficit vode koji treba nadoknaditi usled nedostatka padavina iznosi 100-150 mm. Za uspešno gajenje, obilno i kvalitetno plodonošenje kupine, neophodno je obezbediti optimalan nivo zemljišne vlage. Posebno zahtevan period je od fenofaze cvetanja pa do pune zrelosti plodova, odnosno od početka juna do oktobra meseca. To je i period sa […]

Saznaj više

Blagodeti gajenja brusnice (SRB)

Brusnica je drvenasta, zimzelena puzavica koja se za masovnu proizvodnju gaji uglavnom zbog komercijalne potrošnje.Prepoznatljiva je po plodovima bogatim antioksidansima, antocijanima i flavonoidima, kao i visokom nivou vitamina C; B vitamina; provitamina A; Ca; Mg; P; K; vlakana… Ova biljka je izvor mnogih lekovitih, hranljivih i zaštitnih sastojaka,korišćenih u proizvodnji lekova, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji. Za 4-5 godina može dostići […]

Saznaj više

Najoptimalniji rok za setvu od 5. do 25. oktobra (SRB)

Najoptimalniji rok za jesenju setvu od 5. do 25. oktobra, kaže stručnjak za strna žita dr Miroslav Malešević. Ako se sa setvom zakasni, to direktno smanjuje potencijal za prinos i taj se propust ne može u potpunosti kompenzovati nijednom drugom agrotehničkom merom. Odlaganje setve može dovesti do negativnog delovanja vremenskih pojava, pre svega niskih temperatura, kada nedovoljno razvijene biljke mogu propasti […]

Saznaj više

Suša desetkovala rod kukuruza, a sada učestale kiše donele i bolesti (SRB)

Kukuruz je ovog proleća u Srbiji zasejan na oko milion hektara. Nezapamćena suša tokom leta smanjila je rod, a ponegde ga i prepolovila. S početkom berbe gotovo svakodnevno je padala kiša, pa se kukuruz suočava s pojavom raznih bolesti.Snežana Parađenović iz Poljoprivredne stručne službe Zrenjanin kaže za RTS da su se ratari u proizvodnji kukuruza ove godine suočili sa brojnim […]

Saznaj više

Sve manje krava i svinja u EU, ali i Srbiji (SRB)

U Srbiji je stočni fond za poslednjih 30 godina prepolovljen, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji je samo za 11 meseci prošle godine od 1. janura do 1. decembra u odnosu na isti period 2020. broj krava smanjen za tri odsto.Svinja je u istom periodu bilo manje za 3,9 odsto, koza 3,6 dok je povećan broj ovaca […]

Saznaj više

Kasni hibridi kukuruza zaraženi gljivama, neophodan oprez pri skladištenju(SRB)

U okviru monitoringa merkantilnog kukuruza pred berbu izvršen je vizuelni pregled kasnih hibrida na 10 različitih lokaliteta u RC Ruma, saopšteno je na sajtu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja.Pregled useva je izvršen u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis, Helicoverpa armigera) koji svojom ishranom, pored direktnih šteta, otvaraju put za infekciju gljivama prouzrokovačima plesnivosti klipa: Fusarium spp., Aspergillus spp., […]

Saznaj više

Proizvodnja kukuruza manja 25 odsto (SRB)

Prema prethodnim rezultatima, sa stanjem na dan 5. septembra 2022. godine, ostvarena proizvodnja pšenice iznosi 3.113.000 tona, što je za 9,6% manje u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini. Ostvarena proizvodnja malina je viša za 4,0%, a višanja za 6,0%, objavio je Republički zavod za statistiku.Očekivana proizvodnja kukuruza je 4 523.000 tona, što je za 25,0% manje u odnosu […]

Saznaj više
1 2 3