Sastanak u Zrenjaninu povodom pojave afričke kuge svinja(SRB)

Sednica koordinacije načelnika upravnih okruga sa teritorije Vojvodine, Mačvanskog, Podunavskog i Braničevskog okruga sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vojske Srbije i MUP-a održana je u Gradskoj kući, a bilo je reči u Zrenjaninu o aktuelnoj situaciji povodom pojave afričke kuge svinja i preduzimanju preventivnih mera.Državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede Dušanka Golubović kazala je da je situacija u Srednjobanatskom […]

Saznaj više

Zaštita šećerne repe od pegavosti lista(SRB)

Na području Vojvodine, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).U protekle tri nedelje na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve šećerne repe zabeleženo je, u zavisnosti od lokaliteta, 9-17 dana sa visokim rizikom za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista šećerne repe, kao posledica realizovanih padavina, jutarnjih rosa, visokih vrednosti relativne […]

Saznaj više

DOBRE VESTI ZA STOČARE: Subvencije za stočare od 1. jula (SRB)

Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković, šef Kabineta predsednika Nenad Dolovac sastali su se danas sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja, kako bi razgovarali o problemima koji i dalje tište poljoprivrednike, saopštilo je Udruženje za zaštitu poljoprivrednika Asocijacija 2022.Kako je zaključeno, neophodne su garancije za formiranje Poljoprivredne komore Srbije, i formiranje Radne grupe pri Ministarstvu poljoprivrede, kao dugoročno rešenje za postizanje boljih uslova u […]

Saznaj više

Zahtevi za subvencionisane kredite do 30. septembra, na zajam do 18 miliona(SRB)

U toku je podnošenje zahteva kod poslovnih banaka za odobravanje kredita koje subvencioniše Ministarstvo poljoprivrede, a svi zainteresovani mogu da dođu u banku i prilože dokumentaciju koja je potrebna za odobravanje te vrste kredita.Svaki poljoprivrednik ima pravo na kredit kod svoje poslovne banke u visini njegovog kreditnog limita gde država subvencioniše kamatu, a zahvaljujući toj meri Ministarstva poljoprivrede, poljoprivrednicima su […]

Saznaj više

Dobra higijena tokom berbe maline uslov za plodove vrhunskog kvaliteta(SRB)

Dobra higijenska praksa u proizvodnji, a posebno u berbi maline je od izuzetnog značaja za mikrobiološku ispravnost maline.Ukoliko se ne praktikuje, povećava se mogućnost pojave, odnosno prenošenja štetnih mikroorganizama na plod.Pravila ponašanja u malinjacima prilikom berbe ne mogu uspostaviti sami vlasnici, već se moraju poštovati preporuke stručnjaka. Uspeh u proizvodnji i plasmanu maline zavisi od pravilnog i redovnog sprovođenja higijenskih […]

Saznaj više

Vreme je za zaštitu paprike od lisnih vaši, tripsa, kukuruzne sovice i sovice gama(SRB)

Na području Srbije usevi paprike iz semena se nalaze u fazi razvoja listova, a usevi paprike iz rasada u fazi razvoja sporednih stabala i cvetanja, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sledećih štetočina: lisnih vaši, tripsa, kukuruzne sovice i sovice gama.Biljne vaši i tripsi su štetočine koje imaju sposobnost da prenose veoma destruktivne […]

Saznaj više

BERBA KRASTAVACA U PUNOM JEKU Kornišoni iz Gospođinaca idu u NEMAČKE TEGLICE (SRB)

Dok potrošači uživaju u slasti svežeg paradajza, paprike i krastavaca povrtari u ataru sela Gospođinci u opštini Žabalj pre desetak dana započeli su branja krastavaca – kornišona koje će prerađivači u Nemačkoj konzervirati u tegle kao kiselu salatu namenjenu za konzumiranje tokom zime.U Gospođincima ali i drugim okolnim selima posejano je početkom aprila oko 200 hektara kornišonom, koliko je bilo […]

Saznaj više

Obavezna prijava svakog slučaja ili sumnje na pojavu afričke kuge svinja(SRB)

Uprava za veterinu preko veterinarskih organizacija na terenu, prati zdravstveno stanje i sprovodi stalni nadzor u populaciji domaćih i divljih svinja na afričku kugu svinja (AKS) na celoj teritoriji Srbije i preduzima sveobuhvatne mere u cilju sprečavanja širenja te zarazne bolesti.Ponovo apeluje na sve uzgajivače svinja da ukoliko primete promene zdravstvenog stanja ili imaju uginuća svinja na svom gazdinstvu da […]

Saznaj više

RASPISAN KONKURS Evo koliko DRŽAVA DAJE za nove zasade vinove loze, prijave se šalju ELEKTRONSKI (SRB)

Vi­no­gra­da­ri upi­sa­ni u Vi­no­gra­dar­ski re­gi­star mo­gu do 20. ju­la da pod­ne­su zah­te­ve za do­bi­ja­nja bes­po­vrat­nog nov­ča­nog pod­sti­ca­ja uko­li­ko su od 1.ja­nu­a­ra 2021 go­di­ne pa do da­na pod­no­še­nja zah­te­va u pot­pu­no­sti za­vr­ši­li pred­vi­đe­no in­ve­sti­ra­nje u no­vi za­sad vi­no­ve lo­ze,na po­vr­ši­ni od naj­ma­nje 0,3 hek­ta­ra.Upra­va za ar­gar­na pla­ća­nja pri Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de, vo­do­pri­vre­de i šu­mar­stva obez­be­di­la je za te na­me­ne po­la mi­li­jar­de di­na­ra, […]

Saznaj više

Buša-primitivna rasa krava(SRB)

Buša je sitna autohtona rasa goveda. Gaji se na veoma ekstenzivan način, pa su i proizvodne osobine vrlo skromne. Kao autohtona rasa potrebno je da se očuva i opstane na našem području zbog pozitivnih genetskih osobina-otpornost , izdržljivost i skromnost u pogledu ishrane i uslova držanja. Zato se u poslednje vreme subvencioniše držanje čiste rase sa poznatim poreklom. Ova se […]

Saznaj više
1 2 3