Presek nedelje 26.08-30.08.2019. Gea Agronet (SRB)

KUKURUZ

Tržište kukuruza rod 2018. ne karakterišu značajnije promene, a sistem beleži trgovanja u prošlonedeljnim okvirima. Ove nedelje beležimo i prvu operativnu količinu kukuruza rod 2019. sa 15% vlage i realizaciju istog
po ceni od 14.00 din/kg+PDV na paritetu južne Bačke. Izvoznici na barže i ove nedelje nisu pokazivali
interesovanje za kupovinu kukuruza rod 2018.
U izvozu tokom ove nedelje bez bitnijih promena. Cena u ponudi je u prošlonedeljnim okvirima. Trgovanja su
se odvijala po cenama od 129.00-130.00Eur/T(SRB/BIH).

PŠENICA

I protekle nedelje cena pšenice je bila u padu. Bez obzira na dalji pad cene Sistem beleži i dalje slabo interesovanje kupaca. Ponuda je bila zadovoljavajuća , a pojedini ponuđači krajem nedelje odlagali su prodaju
nadajući se oporavku cene u narednom periodu.
Sa tržišta BiH i dalje jako slaba potražnja za pšenicom iz Srbije. Kupci se snabdevaju poboljšivačem iz Mađarske i izvlače ranije dogovorene količine. Ponuda i potražnja su smanjene, sistem ne beleži realizacije.

SOJA

Ponuda soje rod 2018. i dalje dosta dobra, dok je potražnja minimalna. Cena u blagom padu. Tokom ove
nedelje u nekim atarima je krenula žetva soje rod 2019. Prema rečima proizvođača, na prvim parcelama su
dobijali manji prinos od očekivanog 1-1.6t/jutru na paritetu Bačke i Srema, a prve akontne otkupne cene su
se kretale u rasponu od 35.00-35.50din/kg sa uračunatim PDV-om, fco otkupno mesto.

SUNCOKRET

Žetva suncokreta rod 2019. je negde na polovini, a potražnja za ovom uljaricom je, kako žetva odmiče – sve
veća. Ponuđači su odlagali prodaju za naredni period očekujući bolju cenu.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Cena suncokretove sačme je i ove nedelje bila u padu. Prema najavama uljara početak nove prerade suncokreta kreće od nedelje, pa se potrošačui nadaju cenama nižim od trenutne.

SOJINA SAČMA

Ni ove nedelje preko Sistema nije bilo realizacije sojine sačme. Prema informacijama sa terena prelazne zalihe
su i dalje veće u odnosu na trenutnu domaću potrošnju.

STOČNO BRAŠNO

Trend pada cene pšeničnog stočnog brašna nastavljen je i ove nedelje. Ponuda operativnih količina je bila znatno veća od potražnje, pa su ponuđači spuštali cene u trgovanju kako bi postigli realizaciju.
U izvozu ka BIH pšenično stočno brašno se trgovalo u rasponu od 100.00-105.00 Eur/T. Nastavlja se interesovanje kupaca iz BiH. Cena je i dalje u blagom padu.

MINERALNO ĐUBRIVO

I ove nedelje proizvođači se raspituju za cene mineralnih đubriva i to najčešće za ruske NPK formulacije i MAP
12x52x0. Kupci i dalje odlažu kupovinu bez obzira na formirane cene. Sistem je zabeležio trgovanje NPK
16x16x16-Rusija 25/1.

Za više informacija javite se u GEA AGRONET na tel 0212155555, 063414563, 0654145479.

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Leave a Reply