Presek nedelje 02.09-06.09.2019. Gea Agronet (SRB)

KUKURUZ

Žetva kukuruza rod 2019. je počela, a sistem beleži i prve ponude novog roda. Kupci su se najčešće odlučivali za kupovinu novog roda. Krajem nedelje ponuđači starog roda kukuruza spuštaju cene u ponudi. Prema informacijama sa terena trgovanja su se odvijala po nešto nižim cenama u odnosu na prethodnu nedelju.

U izvozu ove nedelje dobijamo prve količine novog roda kukuruza. Za kupovinu kukuruza rod 2019. najčešće su zainteresovani kupci sa tržišta BiH i Makedonije. Što se tiče starog roda kukuruza manje količine su isporučene ka BIH, a interesovanje za rodom 2018 jenjava. Sistem beleži realizaciju prirodno suvog kukuruza rod 2018 po 127.00-130.00

PŠENICA

Trgovanje pšenicom ove nedelje nije se znatno razlikovalo u odnosu na prethodnu.Ponuda je i dalje veća u odnosu na tražnju, a cene u ponudi i realizaciji stagniraju.

Nastavlja se slabije interesovanje kupaca sa tržišta BiH, dok je interesovanje kupaca sa tržišta Albanije i Makedonije pojačano. Kupci iz BiH kupuju pšenicu iz Mađarske, dok su na Hrvatskom tržištu smanjene operativne količine pšenice.

SOJA

Žetva soje rod 2019. polako počinje, dok na tržištu i dalje postoje značajne zalihe soje rod 2018. Prema prvim
informacijama sa terena, cena soje rod 2019. na otkupnim mestima se kreće u rasponu od 35.00-35.50din/kg sa uračunatim PDV-om fco otkupno mesto. Sistem nije beležio realizaciju soje novog roda, iako je bilo zainteresovanih kupaca.

SUNCOKRET

Žetva suncokreta rod 2019. se privodi kraju. Tokom ove nedelje tražnja se povećavala, a cena je bila u porastu. Sistem je beležio realizaciju po ceni od 31.00din/kg+pdv fco utovareno.

SOJINA SAČMA

Žetva soje krenula, u domaćim uljarama još uvek nije počela prerada novog roda. Neke od uljara su u toku nedelje formirale novu fabričku cenu na nivou od 42.50din/kg+pdv, dok se na tržištu nudila znatno niže.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Obzirom da je žetva suncokreta u toku, u nekim uljarama je već počela i prerada istog, tako da su se na tržištu pojavile i prve operativne količine suncokretove sačme iz nove prerade. Povećana ponuda suncokretove sačme direktno je uticala na pad cene, pa se na tržištu suncokretova sačma nudila u rasponu od 21.00-22.00din/kg+pdv, u zavisnosti od uljare.

STOČNO BRAŠNO

Ove nedelje cena stočnog brašna je u padu. Na tržištu je dovoljno operativnih količina, a kupci odlažu kupovinu nadajući se nižoj ceni u narednom periodu.

U izvozu cena stočnog brašna bez promena, a sistem beleži realizaciju po 100.00Eur/t(SRB/BIH).

MINERALNO ĐUBRIVO

Na tržištu mineralnih đubriva cene su bez značajnijih promena. Trgovci đubrivom su se snabdeli dovoljnim količinama svih NPK formulacija i MAP-a, dok kupci i dalje odlažu kupovinu. Ratari ozbiljniju nabavku najavljuju nakon završene žetve kukuruza, tj. pred samu setvu ozimih kultura. Sistem ove nedelje nije zabeležio trgovinu.

Za više informacija javite se u GEA AGRONET na tel 0212155555, 063414563, 0654145479.

Foto: Pixabay (12019)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Leave a Reply