Prodaje se kancelarijski prostor “AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS” u Novom Sadu (SRB)

Predmet prodaje predstavlja kancelarijski prostor na IV i V spratu poslovne zgrade u Novom Sadu u ulici Bulevar oslobođenja broj 127, upisano u LN broj 8725 K.O. Novi Sad II, svaki sprat površine po 304 m2, kat. parc. br. 3553/4. Predmetna imovina je u privatnoj svojini Društva sa obimom udela 1/1.

Poslovna zgrada se nalazi na izuzetno atraktivnoj lokaciji, na uglu Bulevara oslobođenja (preko puta TC Merkator) i Bulevara Cara Lazara (preko puta TC Promenada).

Ponuda može da se odnosi na kancelarijski prostor jednog sprata poslovne zgrade ili oba sprata. Predmetna imovina se kupuje u viđenom stanju.

Zainteresovana lica mogu razgledati predmet prodaje i preuzeti prodajnu dokumentaciju u prostorijama Društva u Novom Sadu, ul. Bulevar oslobođenja 127, III sprat, radnim danima u vremenu od 9 do 15 časova. Prodajna dokumentacija sadrži informacije o predmetu i uslovima prodaje.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 5.11.2019. godine.

Ponude se dostavljaju na adresu:
AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS AD NOVI SAD, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 127, preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno označeno: PONUDA ZA KUPOVINU KANCELARIJSKOG PROSTORA – NE OTVARATI.

Društvo zadržava pravo da ne prihvati nijednu od dostavljenih ponuda, u kom slučaju,

Društvo nije odgovorno za nastanak eventualne štete.

Kontakt osobe: Srđan Vujičić, tel: 065/656-4503 

                       Željko Alavanja, tel: 063/668-891.

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Leave a Reply