Kreditne linije Razvojnog fonda Vojvodine za poljoprivrednike (SRB)

Ukupno trinaest povoljnih kreditnih linija Razvojnog fonda Vojvodine namenjene su pravnim licima i preduzetnicima, kao i nosiocima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Detaljnije informacija o mogućnostima te kreditne podrške svi zainteresovani mogli su čuti u okviru prezentacije u Kikindi, koju su pripremili predstavnici Razvojnog fonda u saradnji sa kikindskom Gradskom upravom. …

Da bi se na pravi način iskoristile mogućnosti povoljnih kreditnih linija RF APV, prezentacija i informacija više dobra su prilika da se izanaliziraju uslovi kredita, rokovi otplate, kamate – kaže Dragan Kockar, poljoprivrednik iz Kikinde.

“Najveći problem kod kredita je što te kredite treba i vratiti. Niko, naravno, ne daje kredit kao da dobijate bespovratna sredstva. Očekujemo povoljne uslove vraćanja, manje zahteva pri apliciranju za te kredite.”

Prema rečima Nikole Filipovića, iz kikindskog udruženja povrtara “Banatska lenija”, uslovi kreditiranja koje nudi RF znatno su povoljniji od uobičajene ponude na bankarskom tržištu:

“Pored povoljnog kredita koji se obezbeđuje kod nas na lokalu vezano za poljoprivrednike, ovo je u poređenju sa komercijalnim kreditima u bankama izuzetno povoljan uslov da neko dobije novac.”

Kroz 13 kreditnih linija, kako se moglo čuti i na prezentaciji u Kikindi, Razvojni fond je pripremio široki spektar ponude, kako za kratkoročne kredite, tako i za razne investicije, odnosno dugoročne kredite. Rokovi otplate kreću se do sedam godina, a grejs period je do dve godine. Sve kamatne stope Razvojnog fonda su fiksne i kreću se u rasponu od 1do 3 procenta. Prema rečima Dejana Slavujevića,iz odseka za marketing RF APV, poljoprivredna gazdinstava pokazala su najveće interesovanje za dugoročne kreditne linije:

“Za poljoprivrednike su najzanimljiviji dugoročni krediti za kupovionu zemljišta. To je trenutno najzastupljenija kreditna linija, kao i dugoročni investicioni krediti koji obuhvataju kompletno sve što je vezano za poljoprivredu .- od nabavke nove ili polovne mehanizacije, do proširenja stočnog fonda.”

Ono što je novina u Razvojnom fondu Vojvodine, jesu kreditne linije koje su subvencionisane od strane pokrajinskih sekretarijata, koji u celosti refundiraju kamatu. Reč je o kreditnim linijama za turizam i za navodnjavanje iz kanalske mreže.

Izvor: RTV

Foto: RFV printscreen

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Leave a Reply