Primećena gljivična oboljenja na ozimim usevima, tretman se ne preporučuje (SRB)

Na teritoriji koju pokriva RC Vršac usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 2 do 3 lista razvijena (BBCH 12-13), dok su usevi ozimog ječma u fazi 3 lista razvijena (BBCH 13). U toku vizuelnih pregleda useva ozime pšenice, na više parcela, na lokalitetima Izbište i Vršački ritovi registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 0% do […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više