REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE(SRB)

Oglašava prikupljanje pismenih ponuda za razmenu merkantilne pšenice za 42.000 tona pšeničnog belog brašna „T-500“, koje će se dobiti meljavom, radi interventne prodaje proizvođačima hleba.Sve dodatne informacije i obaveštenja mogu se dobiti na linku: https://www.rdrr.gov.rs/Izvor: Republička direkcija za robne rezerveFoto: PexelsPodeli sa prijateljimaFacebookTwitter

Saznaj više

NIKAD VEĆI BUDžET ZA POLjOPRIVREDU Premija za mleko i podsticaj za kvalitetna priplodna grla EVO koliko se izdvaja za sanaciju rečnih vodotokova(SRB)

Vlada Republike Srbije usvojila je više izmenjenih uredbi iz oblasti poljoprivrede, koje su usklađene sa rebalansom budžeta za 2023. godinu. krave Usvajanjem tih izmena omogućen je nastavak isplate davanja po hektaru, premija za mleko i podsticaja za kvalitetna priplodna grla, odnosno sredstava po svim javnim pozivima koji su raspisani tokom ove godine, kao i mere podrške konditorima.Takođe, obezbeđeno je i […]

Saznaj više

Drastičan pad cena žitarica, voća i industrijskog bilja u odnosu na prošlu godinu(SRB)

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u julu 2023. godine, u odnosu na isti mesec 2022. godine, smanjene su za 33,5%, objavio je Republički zavod za statistiku.Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama: Žita (-39,1%), Voće (-56,1%) i Industrijsko bilje (-40,8%).Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u […]

Saznaj više

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE(SRB)

Oglašava prikupljanje pismenih ponuda za RAZMENU DO 19.000 TONA SEMENSKE PŠENICE ZA MERKANTILNU PŠENICE RODA 2023. i 2024. GODINE.ZAHTEV ZA UGOVARANjE RAZMENE SEMENSKE PŠENICE ZA MERKANTILNU PŠENICU: https://www.rdrr.gov.rs/uploads/aktuelnosti/razmena-semenske-psenice-za-merkantilnu-2023.pdfIzvor: Republička direkcija za robne rezerveFoto: PexelsPodeli sa prijateljimaFacebookTwitter

Saznaj više

Novi Sad bespovratno daje 9,5 miliona dinara za unapređenje prerade voća i povrća(SRB)

Grad Novi Sad objavio je Javni poziv za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za preradu voća i povrća i izgradnju vizuelng identiteta prerađivača na teritorijij Grada Novog Sada u 2023. godini.Cilj je ulaganje u novu opremu radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima, plasman sopstvenih prerađenih proizvoda na tržište, jačanje malih proizvođača, zapošljavanje ruralnog stanovništva i stvaranje vizuelne prepoznatljivosti proizvoda […]

Saznaj više

BERBA SMILjA ZAVRŠENA, u lekovitoj biljci sad može da se uživa (SRB)

Raslo iz kamena i osunčano dalmatinskim suncem u Srbiju stiže samoniklo smilje. Jedna od najstarijih i najlekovitijih biljaka, koju je Radmila Rašković donela iz Skrabina, pretvorenu u eterično ulje.-Letnja berba je ovih dana završena. Upravo sam se vratila iz Dalmacije, gde smo išli da skupljamo i destiliramo smilje. Naše smilje je iz Dalmacije, iz dalmatinskog krša, samoniklo je i ja […]

Saznaj više

Tropske vrućine pogoduju grinjama, potreban tretman akaricidima(SRB)

Od druge dekade juna poljoprivrednu proizvodnju je okarakterisalo odsustvo padavina i visoke temperature (i do 13 tropskih dana) što je izuzetno povoljno uticalo na razvoj grinja.U usevima i zasadima, naročito na jabuci, višnji, lubenici, dinji, paradajzu, soji, se registruje povećano prisustvo sledećih štetnih grinja: običnog paučinara, crvene voćne grinje i rđastih grinja.Ove štetočine žive na naličju lista gde se hrane […]

Saznaj više

RASPISAN KONKURS Evo koliko DRŽAVA DAJE za nove zasade vinove loze, prijave se šalju ELEKTRONSKI (SRB)

Vi­no­gra­da­ri upi­sa­ni u Vi­no­gra­dar­ski re­gi­star mo­gu do 20. ju­la da pod­ne­su zah­te­ve za do­bi­ja­nja bes­po­vrat­nog nov­ča­nog pod­sti­ca­ja uko­li­ko su od 1.ja­nu­a­ra 2021 go­di­ne pa do da­na pod­no­še­nja zah­te­va u pot­pu­no­sti za­vr­ši­li pred­vi­đe­no in­ve­sti­ra­nje u no­vi za­sad vi­no­ve lo­ze,na po­vr­ši­ni od naj­ma­nje 0,3 hek­ta­ra.Upra­va za ar­gar­na pla­ća­nja pri Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de, vo­do­pri­vre­de i šu­mar­stva obez­be­di­la je za te na­me­ne po­la mi­li­jar­de di­na­ra, […]

Saznaj više

Robne rezerve oglasile razmenu pšenice za brašno T-500 (SRB)

Republička direkcija za robne rezerve je na osnovu Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, objavljene u „ Sl.glasniku RS“ broj 47/2023 od 09.06.2023. godine, oglasila prikupljanje pismenih ponuda za razmenu merkantilne pšenice za 32.000 tona pšeničnog belog brašna „T-500“, radi interventne prodaje proizvođačima hleba.Merkantilna pšenica treba da je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa, nezaražena […]

Saznaj više

Maksimalna cena hleba od brašna T-500 je 54 dinara (SRB)

Vlada Srbije donela je Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „t-500ˮ.Ovom uredbom uređuje se obavezna proizvodnja i promet hleba od brašna „T-500ˮ, maksimalna visina marži, remitenda, rokovi plaćanja i interventna prodaja brašna „T-500” privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom hleba od brašna „T-500ˮ.Proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna „T- 500” […]

Saznaj više
1 2 3 312