Presek dana 28.01.2020. GEA Agronet (SRB)

U sistemu GEA Agronet danas su se najviše tražili kukuruz i pšenica. Sistem je beležio realizacije: KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz rod 2019, 500 tona. PŠENICA, merkantilna, rinfuz, rod 2019, do 74hl, 50 tona. PŠENICA, merkantilna, rinfuz, rod 2019, 74- 76hl, 180 tona. SOJA, merkantilna rinfuz, rod 2019, 250 tona. JEČAM, stoči rinfuz, rod 2019, 25 tona. Za više informacija javite se u GEA AGRONET na tel 0212155555, 063414563, 0654145479. Podeli sa prijateljima

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Presek dana 27.01.2020. GEA Agronet (SRB)

U sistemu GEA Agronet danas su se najviše tražili kukuruz i pšenica. Sistem je beležio realizacije: KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz rod 2019, 100 tona. PŠENICA, merkantilna, rinfuz, rod 2019, do 74hl, 25 tona. PŠENICA, merkantilna, rinfuz, rod 2019, od 76hl, 125 tona. SOJA, merkantilna rinfuz, rod 2019, 400 tona. JEČAM, stočno rinfuz, rod 2019, 25 tona. MINERALNO ĐUBRIVO, UREA Rusija, 25/1, pakovano u Srbiji, […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Presek nedelje 13.01-17.01.2020. Gea Agronet (SRB)

PŠENICA Povećano interesovanje za kupovinu pšenice dovelo je ove nedelje do veće količinske realizacije i porasta cene u ponudi i realizaciji. Veće interesovanje bilo je za stočnu pšenicu (min 70-72hl, primese max 2%, Don toxin max 4000ppb) i to najviše od strane izvoznika na barže, za veće lotove i na paritetima bliže luci. Sistem za ovakvu pšenicu beleži trgovanje u […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Primećena gljivična oboljenja na ozimim usevima, tretman se ne preporučuje (SRB)

Na teritoriji koju pokriva RC Vršac usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 2 do 3 lista razvijena (BBCH 12-13), dok su usevi ozimog ječma u fazi 3 lista razvijena (BBCH 13). U toku vizuelnih pregleda useva ozime pšenice, na više parcela, na lokalitetima Izbište i Vršački ritovi registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 0% do […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Presek nedelje 09.12-13.12.2019. Gea Agronet (SRB)

KUKURUZ Ove nedelje ponuda kukuruza se uvećala. Kupci su najčešće bili zainteresovani za paritete bliže luci i najčešće sa zahtevima sa mogućnošću odloženog lagera. Za ovakve ponude Sistem beleži i najjače cene u realizaciji. Na pojedinim paritetima, koji su bili manje interesantni kupcima, do kraja nedelje trgovanje se odvijalo po nešto nižim cenama, u odnosu na prethodnu nedelju. PŠENICA Ponuda […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (SRB)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ječma se nalaze u fazi od 2 do 5 listova razvijeno (12-15 BBCH). Pregledom useva (lokaliteti: Banatsko Novo Selo i Pančevo) registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 5 do 10% biljaka, ali nije registrovano prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erisyphe graminis). Takođe, vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo cikada (Cicadellidae), […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Presek dana 10.12.2019. GEA Agronet (SRB)

U sistemu GEA Agronet danas se najviše tražio kukuruz  Sistem je beležio realizacije: KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2019, 440 tona. KUKURUZ, sirov, od 14 do 16% vl, rinfuz, rod 2019, 300 tona. KUKURUZ, sirov, od 16 do 18% vl, rinfuz, rod 2019, 25 tona. SOJA, merkantilna, rinfuz, rod 2019, 25 tona. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019, 30 tona. STOČNO BRAŠNO, pšenično, džakirano, 50 tona. […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Presek dana 04.12.2019. GEA Agronet (SRB)

U sistemu GEA Agronet danas se najviše tražio kukuruz  Sistem je beležio realizacije: KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2019, 500 tona. PŠENICA, stočna, rinfuz, rod 2019, 25 tona. SOJA, merkantilna rinfuz, rod 2019, 100 tona. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019, 25 tona.   Za više informacija javite se u GEA AGRONET na tel 0212155555, 063414563, 0654145479 Podeli sa prijateljima

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Presek nedelje 25.11-29.11.2019. Gea Agronet (SRB)

KUKURUZ Karakteristično za ovu nedelju je skromna ponuda a povećana tražnja od strane kupaca. Dolazi period kada poljoprivredni proizvođači nemaju značajnijih ulaganja u proizvodnju pa uglavnom većina odlaže prodaju. Ovo se posebno odrazilo na manju ponudu kukuruza što je uticalo da cena ima tendenciju rasta. PŠENICA Na tržištu pšenice tokom protekle nedelje prisutno je interesovanje domaćih mlinova i pojedinih regionalnih […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Presek dana 28.11.2019. GEA Agronet (SRB)

U sistemu GEA Agronet danas se najviše tražio kukuruz i pšenica. Sistem je beležio realizacije: KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2019, 100 tona. KUKURUZ, veštački suv, rinfuz, rod 2019, 400 tona. PŠENICA, stočna, rinfuz, rod 2019. od 76hl, 200 tona. SOJA, merkantilna, rinfuz, rod 2019, 50 tona. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019, 25 tona. Za više informacija javite se u GEA AGRONET na tel 0212155555, 063414563, 0654145479 Podeli sa prijateljima

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više
1 2 3 31